Kombinált Mikrohitel
 

A Kombinált Mikrohitel Program 2013. február 8-án lezárult, új pályázatok befogadására nincs lehetőség.

 

A Kombinált Mikrohitel az Új Széchenyi Tervben elnyerhető vissza nem térítendő támogatás, illetve Jeremie programból finanszírozott visszatérítendő támogatás - azaz kedvezményes hitel - kombinációja.

A Projekt kötelező jelleggel a kedvezményes hitelből, a vissza nem térítendő támogatásból és a Vállalkozás minimum 10 %-os mértékű saját forrásából tevődik össze.

A Vállalkozásoknak a hitelkérelmet és a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó pályázatot egyidejűleg kell benyújtaniuk, a „Regisztráló Irodák” menüpontban felsorolt irodák egyikében.

A Kombinált Mikrohitel célja:

Ezen Program keretében nyújtott Hitel (és Támogatás) a Kedvezményezettek által az alábbi célokra és projektekhez használható fel:

 • új, egyenként minimum nettó 200.000,-Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzése;
 • információs technológia fejlesztéséhez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000,-Ft értékű hardver beszerzése;
 • információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése (egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével);
 • infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás (de csak akkor, ha az ingatlan hasznosítás során NEM lakás/lakhatás/szálláshely szolgáltatás célú fejlesztés valósul meg).

A hitelcélnak, az elszámolható költségeknek, azaz a projekt tartalmának meg kell felelnie a Kombinált Mikrohitel Program vissza nem térítendő támogatás részére vonatkozó „Mikrovállalkozások fejlesztése” tárgyú pályázat Pályázati Felhívásában (és a kapcsolódó egyéb dokumentumokban) közzétett feltételeknek.

A KMH keretében nem támogathatók többek között az alábbi projektek:

 • mezőgazdasági termékek termelésére, előállítására irányuló projektek,
 • turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése.
 • az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-, vasúti-, vízi-, légi- és tengeri szállítási ágazat

Igénybevevői kör:

Mindazon devizabelföldinek minősülő, a Magyarország területén székhellyel rendelkező cégbíróságon már bejegyzett ill. egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő – legfeljebb 9 főt foglalkoztató – a 800/2008/EK rendelet 1.sz. melléklete alapján –mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások (továbbiakban együttesen Vállalkozás(ok), beleértve az egyéni vállalkozókat, egyéni ügyvédeket és egyéni cégeket is),

 • amely Vállalkozás vagy annak 800/2008/EK rendelek 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása adott naptári évben nem részesült támogatásban a Kombinált Mikrohitel Program keretében, (ezen feltételnek való megfelelés vizsgálatakor a pályázat beadásának időpontja az irányadó, nem a támogatási döntés dátuma).
 • mely megfelel a Kombinált Mikrohitel Program vissza nem térítendő támogatás részére vonatkozó „Mikrovállalkozások fejlesztése” tárgyú pályázatra vonatkozó Pályázati Felhívásban közzétett feltételeknek,
 • a hitelkérelemben legalább egy e-mail és egy telefon-elérhetőséget megadott a vállalkozás képviselője,
 • továbbá a Vállalkozás megfelel a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. Kombinált Mikrohitelre vonatkozó Általános Szerződésében foglalt igénybevételi feltételeknek ill. nem esik a szintén ott felsorolt kizáró feltételek alá.

Hitelösszeg:

A hitel minimális összege 1 millió Ft, maximális összege 20 millió forint, azzal hogy

 • a hitel kizárólag legalább 1 millió Ft és legfeljebb 10 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatás megítélésével együtt nyújtható,
 • a vissza nem térítendő támogatás, a hitel, illetve a Kedvezményezett által biztosított legalább 10%-os önerő együttesen képezi a Pályázati Projektértéket,
 • A hitel mértéke maximum a Pályázati Projektérték 60%-a, és max. 20 MFt lehet,
 • Program keretében megítélt vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a Pályázati Projektérték önerővel csökkentett értékének 50 %-a, illetve a hitel összegének 100 %-a lehet, maximum a Pályázati Projektérték 45 %-a, de legfeljebb 10 MFt.

Önerő:

Az elvárt önerő a Pályázati Projektérték (a projekt teljes megvalósítási költségének) legalább 10%-a, melynek rendelkezésre állását a Hitel igénylésekor kell a Kedvezményezettnek igazolnia.

Futamidő:

A hitel futamideje minimum 16 – maximum 120 hónap.

Rendelkezésre tartási idő:

A rendelkezésre tartási idő minimum 3, maximum 12 hónap a szerződéskötés dátumához képest

A tőketörlesztés türelmi ideje:

A kihelyezett hitel törlesztésének kezdő időpontja a szerződéskötés napjától számítva maximum 23 hónappal elhalasztható.

Biztosítékok:

A Kombinált Mikrohitel Program keretében nyújtott hitelek a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. Fedezetértékelési szabályzatában meghatározott típusú és értékű biztosítékok mellett kerülnek kihelyezésre. A Társaság jogosult többféle biztosíték előírására.

 • Magánszemély tulajdonos(ok) készfizető kezességvállalása minden esetben elvárás az ÁSZF-ben részletezettek szerint,
 • Emellett egyéb biztosíték nyújtása is szükséges, a Társaság által elfogadott biztosítékok az ÁSZF 6. pontjában kerülnek felsorolásra.